MĂSURI FISCALE ȘI ECONOMICE ÎN VREMEA COVID-19 Image

MĂSURI FISCALE ȘI ECONOMICE ÎN VREMEA COVID-19

În contextul epidemiei de COVID-19, au fost publicate Ordonanțele de Urgență prin care guvernul inițiază atât măsuri fiscale cât și economice în vederea sprijinirii mediului de afaceri.


Puncte cheie:

OUG reglementează o serie de măsuri fiscale constând în principal în:
  1. amânarea plății obligații fiscale scadente în timpul stării de urgență, până la o perioada de 30 de zile de la sfârșitul acesteia, fără răspundere pentru dobânzi și penalități de întârziere și a anumitor taxe locale datorate la 31 martie 2020 până la 30 iunie 2020;
  2. modificări privind impozitul pe profit anticipat cu plăti trimestriale;
  3. suspendarea / neînceperea procedurii de executare silită pentru anumite datorii bugetare, în timpul stării de urgență;
  4. prelungirea anumitor termene pentru planurile de restructurare aplicabile conform Ordonanței Guvernului nr.6/2019.


Măsuri fiscale:

•    Declarațiile fiscale aferente lunii februarie și impozitul pe profit aferent anului 2019 se depun până la 25 martie 2020.
•    Toate obligațiile fiscale principale care se datorează de către contribuabili în perioada de stare de urgență sunt amânate la plata fără instituirea de dobânzi și penalități de întârziere, până la expirarea unei perioade de 30 de zile de la dată la care starea de urgență încetează. Aceste obligațîi fiscale principale nu sunt considerate obligații fiscale restante, conform Codului de Procedura fiscală.
•   Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.
•    Plățile anticipate trimestriale ale impozitului anual pe profit pentru anul 2020 pot fi efectuate la valoarea calculului impozitului trimestrial actual, iar metodologia de calcul a impozitului pe profit rămâne aceeași pentru întregul an 2020. Pentru contribuabilii care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, aceste reguli se aplică pentru plățile anticipate ale trimestrelor rămase ale anului modificat care se încheie în 2020, precum și pentru calculul impozitului aferent trimestrelor fiscale  pentru care anul care începe în 2020 și sunt incluse în anul calendaristic curent.
•   Termenul de plata a impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru toți contribuabilii a fost prelungit de la 31 martie 2020 până la 30 iunie 2020, în timp ce contribuabilii vor putea beneficia în continuare de o reducere de 10% a acestor impozite dacă sumele datorate sunt corespunzătoare plătită până la 30 iunie 2020
OUG extinde, de asemenea, termenele limita pentru depunerea notificării privind intenția contribuabililor de a beneficia de restructurarea obligațiilor fiscale în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind înființarea facilităților fiscale până la 31 iulie 2020 și pentru depunerea cererii de restructurare a obligațiilor fiscale conform aceleiași ordonanțe până la 30 octombrie 2020.
Aceste măsuri fiscale încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
 

Măsuri pentru IMM-uri:

•   IMM-urile pot contracta credite garantate de stat în proporție de maxim 80% pentru investiții (pentru 120 de luni) sau capital de lucru (pentru 36 de luni), în cuantum de 10 milioane lei per beneficiar dar, dacă înregistrează obligațîi fiscale restante, există obligația achitării acestora din creditul contractat
•   Pentru creditele acordate microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici se subvenționează 100% dobânzile  aferente creditelor/ liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții. Perioada de subvenționare începe de la momentul acordării creditului până la 31 martie 2021
•   Debitorii își pot restructura obligațiile bugetare dacă notifica organul fiscal competent în perioada 1 februarie – 31 iulie 2020 și depun solicitarea de restructurare până la 30 octombrie 2020.
•   Pe durata  stării de urgență, IMM-urile, avocații, notarii și executorii judecătorești, cabinetele medicilor de familie și ale stomatologilor, federațiile sportive naționale și cluburile sportive care și-au întrerupt activitatea total sau parțial și care dețîn certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plata a chiriilor și utilităților (electricitate, gaze naturale, apă, telefonie, internet) și nu vor datora penalități decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice, pentru imobilul cu destinație de sediu social și/sau sedii secundare;
•   Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real la Registrul Comerțului se prelungește cu trei luni de la dată încetării stării de urgență;
•   Acordarea de zile libere plătite pentru unul dintre părinți în situația închiderii unităților de învățământ. Indemnizația plătită va fi în cuantum de 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie. Angajatorul va recupera indemnizația plătită salariatului, prin cerere depusă la Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 60 de zile de la dată depunerii documentației;
•   Se vor acordă stimulentele de inserție și beneficiile de asistență socială ajutoare sociale, alocațiile pentru familie și copii, ajutoare pentru încălzire, etc. Urmează să fie implementat sistemul de transmitere prin poștă electronică, a cererilor și documentelor pentru acordarea beneficiilor de asistență socială;

 Șomaj tehnic:

•    Angajatorii care își întrerup parțial sau total activitatea, și implicit intră în incapacitate de plata a salariilor, pot iniția suspendarea a contractului individual de muncă pentru salariați, potrivit art 52, alin (1) lit.c, Codul Muncii;
•    Salariații vor beneficia de o indemnizație de 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie
•    Indemnizația de șomaj se suportă din Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj;
•    Angajatorii ce își întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competențe potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețîn certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, beneficiază de plata indemnizației pentru toți salariații care, la dată intrării în vigoare a ordonanței de urgență, au contracte de muncă active;
•    Pentru angajatorii care își reduc activitatea că urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor, indemnizația se acordă pentru cel mult 75% din salariații care, la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, au contracte de muncă active. Pentru aceste firme, plata se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere. Din declarația pe propria răspundere trebuie să reiasă că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți angajații.